DR. CARINE CLOODTS

Artspraktijk

Info voor patiënten

A. Raadplegingen

Wij werken nog hoofdzakelijk na afspraak, om lange wachttijden te vermijden.
Uiteraard kan U niet voorzien wanneer U ziek wordt. Bij acute problemen zullen wij U steeds zo snel
mogelijk diezelfde dag verder helpen.

 1. Woensdag 9 uur tot 10.30 uur
  Raadpleging zonder afspraak
 2. Alle andere raadplegingen op afspraak.
 3. Indien U een afspraak wil voor meerdere personen, gelieve dan voor elke persoon
  een afspraak vast te leggen.
 4. Probeer steeds op tijd te komen. Indien u niet tijdig op de consultatie kan zijn,
  gelieve dan te annuleren, ten laatste 2 uur voor de geplande afspraak.
  op deze manier kunnen wij andere mensen verder helpen.
 5. Uitsluitend telefonisch voor volgende afspraken 03/470.10.70 voor 10.30 uur
  - Kleine ingrepen

  - Voorbereiding op een operatie
  - Verzekeringsonderzoek
  - Indien er geen raadplegingen meer online vrij zijn

B. Huisbezoeken

Huisbezoeken zijn enkel bedoeld voor mensen die ten gevolge van ziekte,
zich niet kunnen verplaatsen.
De dokter heeft in zijn kabinet alles aanwezig om u het best te onderzoeken.
Huisbezoeken kunnen alleen telefonisch worden aangevraagd, liefst voor 10.30 uur.
Vermeld steeds naam, voornaam, het volledige adres en telefoonnummer.
Voor huisbezoeken kan er geen tijdstip worden afgesproken.


C. Voorschriften en attesten

Voorschriften

Tijdens de raadpleging geven we voldoende voorschriften tot het volgende bezoek.
Een telefonische vraag voor voorschriften wordt aldus overbodig.
Hieraan zal geen gevolg gegeven worden.


Attesten

Voor het invullen van formulieren is doorgaans tijd en informatie nodig.
We vragen hiervoor op raadpleging te komen.
Je huisarts mag enkel attesten afleveren die stroken met de werkelijkheid.
Valse attesten of attesten met terugwerkende kracht zullen geweigerd worden.


D. Bespreking labo resultaten/onderzoeken

Gelieve een afspraak te maken om uw laboresultaten en technische onderzoeken(radiologie en onderzoeken door collegae specialisten uitgevoerd) te bespreken.

Gelieve GEEN formulieren met codes voor radiologie in de bus te steken.  U kan deze steeds meebrengen bij de volgende consultatie.


E. Wachtdienst

Weekwacht

Van 19 uur tot 8 uur kan u de dokter van wacht bereiken via het nummer 0900.70.212

Weekend en feestdagen

U kan dan terecht bij
Huisartsen Wachtpost Pallieterland
Transvaalstraat 42, 2500 Lier
0900.70.212

www.hwpp.be

Dr. Carine Cloodts
Berkenlaan 38
2520 Ranst
03/470.10.70

Dr. Carine Cloodts
Maak nu online een afspraak